آراد برندینگ
آموزش تجارت معرفی تاجران بازار تهاتر ايران
کانال تاجران
1396/02/13 15:30

سایت پایان نامه ارشد زبان و ادبیات فارسی

در این سایت در زمینه پایان نامه ارشد زبان و ادبیات فارسی از جمله انتخاب موضوع و تهیه منابع و مشاوره در نوشتن آن می توانید از کمک ما بهره مند شوید.
نکات مشاوره ای تحقیق و پژوهش:

امکانات مکانی زمانی :
 کار تحقیق به خصوص اگر پردامنه باشد نیازمند به مرکز و مکانی است . محلی به عنوان ستاد عملیات ، لازم است که درآن جا کارهای مربوط به مطالعه ، فیش برداری ، دسته بندی مطالب بایگانی ، تشکیل پرونده و.... انجام گیرد . همچنین زمان لازم برای انجام امور تحقیق و رسیدن به اهدداف تحقیق نیز باید مد نظر قرار گیرد.
 محدودیتهائی که کنترل آنها در اختیار پژوهشگر است :
 به عبارت دیگر محدودیتهائی که پژوهشگر در تحقیق ویژه ای برای خود در نظر می گیرد تا در انجام تحقیق موفقتر باشد .
مانند تصمیم در باره تعدا افراد گروه تجربی وگروه شاهد،انتخاب جنسیت آزمودنیها(پسرودختر)،تعیین سن آزمودنیها، مشخص کردن وسعت حوزه تحقیق و دامنه آن ،تمرکز و تجسس در یک موضوع خاص و مورد علاقه .

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :