آراد برندینگ
آموزش تجارت معرفی تاجران بازار تهاتر ايران
کانال تاجران
1395/10/23 13:25

انجام تحلیل آماری رشته حسابداری

روشهای جدیدی که برای تحلیل آماری بوجود آمده است در بیشتر مباحث مربوط به رشته حسابداری، بسیار کارآمد بوده و کاربرد فراوان و به سزایی دارند. چه روشهایی برای تحلیل در حسابداری بیشتر کاربرد دارد؟
برای توسعه و پیشرفت علم حسابداری و افزایش کارایی آن به کمک شیوه های نوین تحلیل آماری، میزان استفاده در تحقیقات گسترش یافته است. در این از پژوهش علمی، محقق هفت روش تحلیل آماری را مد نظر قرار میدهد که سه روش رگرسیونی و چهار روش سری زمانی را برای ارزیابی تحلیل آماری این گونه پروژه ها به کار میبرند. برای مثال،میتوانیم داده های متغیرهای مختص دوازده شرکت بازرگانی را مورد مطالعه قرار داده و با جمع آوری نمونه ها و تحلیل های مناسب آنها، میزان فروش و هزینه های جاری را طبق مدلی آماری پیش بینی نماییم که به طور حتم ر برنامه ریزیهای مدیریتی استفاده خواهد شد.
پر واضح است کاربرد تحلیل آماری در رشته حسابداری وسیع می باشد، لذا برای موفقیت در اجرای عملیات و انجام تحلیل، روی داده های آماری از آن پیشنهاد می شود از مشاوره این مؤسسه استفاده نمایید

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :